Skip to main content

Otamme ryhdin korjaamisen hyvin vakavasti hoitotyössämme

Heikko ryhti

Bliss Clinicillä korjataan asiantuntevasti ryhtivikoja, kuten kumara tai lysähtänyt ryhti ja lievä skolioosi. Vuosien varrella isä ja poika Bliss ovat tiimeineen kehittäneet tehokkaita menetelmiä selkärangan suoristamiseen ja sen joustavuuden lisäämiseen. Lopputuloksena koko keho voi ja toimii paljon paremmin! Asiakas saa välittömiä etuja, kun joustavuus lisääntyy, hengittäminen helpottuu ja usein myös ruoansulatus paranee. Usein myös energiatasot ja mieliala paranevat, mikä vähentää väsymystä ja alakuloisuutta.

Otamme ryhdin korjaamisen hyvin vakavasti hoitotyössämme, koska sen hyödyt ovat niin suuret ja koska ryhtiviat ovat niin monien kipujen ja sairauksien taustalla. Lähes jokaisen asiakkaan ryhti korjaantuu jossain määrin tiettyä kiputilaa hoidettaessa. Se on hoidon myönteinen sivuvaikutus, ns. hyvinvointibonus.

Ryhti voi korjaantua iästä riippumatta

Ryhdin korjaukset ovat mahdollisia lähes iästä ja mahdollisista rappeuttavista sairauksista riippumatta. Tutkimuksissa selviää, miten suuri muutos on odotettavissa. Luonnollisesti mitä nuoremmalla iällä hoito toteutetaan, sitä nopeampia ja laajempia parannukset ovat. Ryhtivian korjaaminen ennen kasvuikää tapahtuu nopeammin, ja sillä on selviä elinikäisiä etuja myöhempien sairauksien ja hoitokustannusten ehkäisemisessä. Keski-ikäisen tai eläkeläisen ryhdin vähäinenkin korjaaminen tuottaa vastaavan terveydellisen hyödyn, mutta korjausprosessi kestää ymmärrettävästi paljon pidempään, varsinkin jos laajoja rappeuttavia muutoksia on jo tapahtunut. Silloinkin ryhti ja joustavuus voivat muuttua yllättävän paljon, kun hoitomenetelmät ja tukihoito ovat oikeita.

Rakenteelliset korjaukset toteutetaan palauttamalla normaali toiminta, eli joustavuus ja tasapaino, avaintasoille ja kudoksiin, jotka vaikuttavat selkärangan asentoon. Nämä tärkeät kudokset ovat osa nivel- ja pehmytkudosjärjestelmiä ja sijaitsevat osittain lähellä selkärankaa ja osittain kauempana siitä. Tällaisia pehmytkudoksia ovat lihakset ja sidekudokset, kuten sidekudoskalvot. Myös aikaisempien loukkaantumisten ja leikkausten seurauksena syntyneiden arpikudosten vaikutus selkärankaan ja ryhtiin arvioidaan (esimerkkinä vatsan alueen arvet).

Tukosten poistaminen on avain virheasentojen korjaamiseen

Arvioimalla tukoksia kehon kudosten avaintasoilla voidaan määrittää rakenteellisen epätasapainon aiheuttajat. Hoidot suunnitellaan siten, että nämä syyt saadaan korjattua ja epänormaali kudostoiminta normalisoitua avainkohdissa. Epätasapainotilat ovat yksilöllisiä, joten hoitotoimenpiteet sovitetaan vastaavasti yksilöllisiin tarpeisiin. Hoidon edetessä ja tukosten poistuessa avaintasoilta koko ryhtiä ylläpitävä järjestelmä alkaa normalisoitua itsestään. Tasapaino ja liikkumisen vaivattomuus palautuvat. Energiataso kasvaa. On helpompi olla – kyse ei ole pikkuasiasta! Muutokset voivat olla nopeita, jopa dramaattisia. Potilas kokee muutoksen.

Vähitellen vastuu korjausten ylläpidosta siirtyy potilaalle itselleen. Kun ennen hoitoa potilas ei jaksanut kannatella hyvää ryhtiä itse, nyt hän jaksaa. On tullut aika siirtää vastuu hänelle. Vie aikansa, ennen kuin uusista tavoista tulee helppoja ja luonnollisia. Aktiivisen hoitojakson jälkeen varataan säännöllisiä kontrollikäyntejä, joilla varmistetaan pääsy pysyviin tuloksiin. Tuemme potilasta matkan varrella ajankohtaisin neuvoin ja itsehoito-ohjein.